درباره من

صابر فضلی احمدی

فارغ التحصیل مهندسی برق کنترل از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و فارغ التحصیل فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد.